До
Председателя
на синдикална организация
ФНСДУО – КНСБ
при  …………
……………..………......

                               ЗАЯВЛЕНИЕ

от .....………………………………….………………………………………..

 на длъжност: ………..……………..............................……………......


                Уважаеми/а г-н/г-жо председател,


                Заявявам, че желая да се присъединя към синдикалната организация – ФНСДУО – КНСБ при …………………..……………………………. като неин синдикален член от .......................…. (дата).

                Заявявам съгласието си да внеса или да ми бъде удържан по ведомост съответния членския внос като синдикален член.Дата: ……...................

гр./с. ..........................                                                                 Заявител:  ……....…..………..

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА